Amos Oz: Writer, Activist, Icon – O carte esentiala

0

Amos Oz: Writer, Activist, Icon este o lectură esenţială. Te ajută să înţelegi mai bine nu numai lumea unui mare scriitor. Cartea este și o cărare mai clară într-o istorie plină de răni. De asemenea, informaţiile oferite declanșează o succesiune de revelaţii și de sensuri care schimbă sau dimpotrivă întăresc ideile cititorilor despre personajele scriitorului, dar și despre viziunea acestuia despre viitorul ţării sale și al Orientului Mijlociu.

Puterea literaturii

Specialistul în literatura comparată de la Universitatea Berkeley, Robert Alter, a oferit una dintre cele mai calde și bine ancorate în istoria actuală cărţi despre Amos Oz. Având marele talent de a surprinde legătura dintre devenirea literară și conștientizarea efectelor pe care le-au avut situaţiile tensionate din Orientul Mijlociu, Robert Alter ne reamintește de ce Amos Oz poate fi considerat unul dintre cei mai buni ambasadori pe care i-ar fi putut avea Israelul. Cartea Amos Oz. Writer, Activist, Icon le dă speranţe (deloc nerealiste) celor ce mai cred în puterea literaturii.

Devenit unul dintre cei mai iubiţi scriitori, Amos Oz a fost și o busolă pentru înţelegerea unei lumi despre care cei din afara ei află prin intermediul unor naraţiunii contradictorii, sub care se ascund traume colective. Până să citească romanele unor scriitori din generaţia lui Amos Oz, mulţi au considerat Orientul Mijlociu un hăţiș imposibil de pătruns. Un loc al conflictelor vechi de când lumea, o revenire ciclică a violenţei pentru teritorii, un dezastru lăsat în urmă de lăcomia marilor conducători de imperii. Totuși, Amos Oz reușește să limpezească, să mai salveze un licăr de lumină. Datorită generaţiei sale de scriitori curajoși, mulţi au evitat radicalizarea, ura. Amos Oz a deschis multe minţi, inspirând noile generaţii de umaniști.

Ce nu prea afli de la știri

În cartea sa, Robert Alter analizează diferitele etape din biografia lui Amos Oz. Nu este o simplă succesiune de evenimente din biografia scriitorului. Informaţiile sunt bine așezate în contextul istoriei și al transformării literare. De fapt, citind despre viaţa lui Amos Oz îţi dai seama că înţelegi mult mai bine nu numai societatea israeliană, așa cum nu o vezi la știrile despre conflicte interminabile, cât și ceea ce simt oamenii obișnuiţi din Israel. Despre ei a scris Amos Oz, ajutându-te să cunoști o lume diferită de ceea ce vezi în mass-media.

Conștient de rolul lui Amos Oz în schimbarea percepţiei despre societatea israeliană, Robert Alter insistă să reamintească despre curajul lui Amos Oz de a-și exprima ideile umaniste chiar și în perioada în care aceste idei l-au plasat în tabăra trădătorilor. Un puternic susţinător al soluţiei celor două state, Amos Oz a fost unul dintre copiii deveniţi martori ai nașterii unui Israel modern. Fiul unor supravieţuitori ai Holocaustului, și-a petrecut copilăria în Ierusalim. Orașul avea să-l marcheze prin intersectarea unor oameni având idei contradictorii.

Influenţele din copilărie

În cartierul din Ierusalim unde copilărise Amoz Oz erau atât tradiţionaliști, cât și revoluţionari ce visau la o nouă societate. Această învecinare a unor oameni diferiţi l-a ajutat să înţeleagă trepidaţiile unei societăţi formate din evrei având moșteniri culturale diferite, șlefuite de relaţia pe care o aveau cu ţările europene sau magrebiene în care trăiseră până să se reîntoarcă Acasă.

Ierusalimul lui Amos Oz se suprapunea peste amintirea mamei sale. Moartea ei avea să lase o traumă cumplită. Nu a putut vorbi despre ea, dar ecourile s-au simţit în modul în care a construit personajele feminine. Mai ales cel din Soţul meu Michael. Autorul amintește des în cartea sa despre influenţa pe care o avusese prezenţa maternă asupra legăturii pe care o avusese Amos Oz cu literatura.

Mama lui Amos Oz fusese la rândul ei o umanistă. Fusese nevoită să renunţe la studii din cauza războiului. Datorită ei, Amos Oz făcuse cunoștinţă cu lumea poveștilor, mai ales a poveștilor despre fiinţa umană prinsă între raţiune și întuneric. Nu întâmplător, prima sa carte include proze scurte în care viaţa și moartea se învecinează tulburător.

O generaţie cu o misiune

De asemenea, Robert Alter subliniază modul în care Amos Oz se atașase de limba ebraică, pe care a șlefuit-o în stilul propriu. Primele cărţi erau și un elogiu indirect adus limbii ebraice, într-o perioada în care scriitorii israelieni o revigorau pentru a uni diferitele comunităţi ce alcătuiau noua ţară. Această relaţie cu limba ebraică avea să-i transforme stilul literar. Amos Oz a făcut de fapt parte din generaţia scriitorilor ce și-au asumat o misiune. Pe lângă cea a toleranţei, au avut misiunea de a transmite mai departe o moștenire lingvistică. Au tradus atașamentul faţă de propria ţară în dorinţa de a o dezvolta cultural și de a deschide spre lumea largă. Dincolo de conflicte și de graniţe mereu în schimbare de-a lungul a mii de ani.

Poţi comanda volumul Amos Oz: Writer, Activist, Icon de pe Libristo.ro

Leave a reply