Povestiri din Sicilia – Din dragoste pentru Palermo

0

Dacă Palermo ar fi avut un Hemingway al lui, acesta s-ar fi putut numi și Andrea Giostra. Ar fi fost un Hemingway cu scriitură mai sentimentală (dar fără sentimentalisme). Mai atent la ritmul orașului meridional ce picotește în timpul dilatat al amiezii cotropite de soarele năucitor, dar și de splendoarea glorioaselor palate nobiliare, cu al lor baroc sculptat în ziduri de culoarea mierii. Cele optsprezece miniaturi incluse în volumul Povestiri din Sicilia sunt de fapt o declaraţie de dragoste pentru orașul Palermo. Când melancolică, subtilă, delicată, reţinută, când pătimașă, vulcanic-sentimentală.

Unele dintre cele mai reușite povestiri din volum amintesc de priceperea moștenitorilor spirituali ai lui Hemingway. Asemenea lor, Andrea Giostra poate depista profunzimea din imediatul cotidianului, aparent lipsit de metafore. De asemenea, folosește cele mai simple propoziţii ce ascund în dedesubtul lor tot freamătul omenirii. Şi tot în stilul lui Hemingway, Andrea Giostra reușește să-ţi dea impresia că personajele sale – mai ales cele melancolice – sunt decupate de pe fundalul unui oraș efervescent, al unui exterior alert, rămânând captive în propria lume, sub clopotul propriilor drame, tristeţi, sau într-un perpetuu prezent al neîmplinirii.

Deși își plasează aproape toate personajele într-un Palermo estival, în majoritatea povestirilor ai impresia că te plimbi deasupra unui Palermo ce pare mai degrabă să fi aţipit. Că privești cele mai frumoase artere, palate și golfuleţe de la balconul unei cladiri Art Nouveau, unde își are biroul unul dintre personaje. Nici urmă de acel furnicar meridional guraliv. Acest Palermo nu își grăbește personajele. Cu toate că ele trăiesc emoţii puternice, le face mai receptive la ritmul răgazului din lunile obloanelor trase, când până și forfotitoarele cartiere par să se fi abandonat siestei. Şi tocmai această picoteală reușește să te branșeze la tumultul ascuns al personajelor.

Mai mult decât o vacanţă în Palermo

Povestiri din Sicilia te face să te simţi nu ca-ntr-o vacanţă. Ajungi să te crezi mai degrabă unul de-al locului. Ești invitat la o expoziţie de artă într-una dintre splendidete grădini ce le-au aparţinut cândva aristocraţilor. Te învârţi prin cercurile înalte ale orașului Nimerești chiar și lângă cei ce pun ţara la cale în timpul unor conferinţe. Apoi revii printre cei ce privesc spectacolul ridicol al căror protagoniști sunt tocmai cei puternici, din administraţia locală. Departe de oamenii ce ţin în mâini soarta orașului sunt cei ce îţi povestesc despre cea mai simpatică bunică din lume, despre iubiri pierdute în trecut sau înfiripate într-un prezent al angoasei pandemice.

Îi vor plăcea povestirile datorită familiarităţii stabilite între tine și personaje. Multe dintre scenele redate, în care pare să se fi încapsulat întreaga lume, pot fi văzute și în România. Doar decorul urban ce da iluzia verii fără de sfârșit ne lipsește. Vezi același oras istoric prins între epoci, unde se aud aceleași reprosuri la adresa administraţiei. Descoperi aceeași întâlnire a modernului cu niște serbări colective impregnate de supersţie. Dar mai ales aceeași simbioză între umor și tristeţea fatalistă a resemnării.

Mesaj pentru viitorul călător

Dincolo de prezentarea unui Palermo al micilor felii de viaţă, al călătoriilor visate, începute odată cu alegerea unor cărţi având personaje din acest oraș, Andrea Giostra lansează și mesajul unui locuitor ce vede autenticitatea siciliană ignorată. Face referiri la turiștii mult prea grăbiţi. Acei turiști debarcaţi de pe navele de croazieră. Stau puţin și înţeleg și mai puţin de cât apucă să vadă.

În multe povestiri vezi câte un sicilian care privește cum se revarsă turiștii croazierelor. Se bat pe suveniruri, fără a fi interesaţi și de memoria locului. Te întrebi dacă nu cumva imaginile acestei Sicilii văzute prin lentilele unor oameni obișnuiţi este o pledoarie pentru căutarea autenticităţii dincolo de paginile lucioase din broșurile turistice.

Poti comanda volumul de aici.

Te invit să descoperi și filmul Leonora Addio.

Leave a reply